Новости
31.03.2022

Поздравление до професор Илия Петров Пеев за книгата му „На Океана с любов, вяра и надежда” – източник на вдъхновение

Посланик Майкъл В. Христидис, Генерален секретар на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество (ЧИС)

Ambassador Michael B. Christides
Secretary General
BSEC PERMIS
Истанбул, Март 2021

Думите, вдъхновени от морето и написани за морето, винаги докосват „душата“ на регионална международна организация, посветена на насърчаването на разбирането и сътрудничеството между хората, които се трудят по крайбрежието си; още повече, когато самото заглавие на тази организация гордо носи името на едно от най-историческите и красиви морета, „Гостоприемно море, Приветливо море“ (Euxeinos Pontos, на древногръцки) или Черно море, както се нарича днес.

Искам да поздравя и благодаря на професор Илия Петров Пеев за неговото ценно начинание, което допринася за повишаване на осведомеността особено сред младите хора колко ценно е Черно море и неговите богатства за осигуряване на устойчиво развитие и напредък на всички нации и хората, живеещи близо до бреговата му линия и изкарващи прехраната си от неговото изобилно, но ограничено богатство. Също така искам да благодаря на професор Пеев, че посвети работата си на Десетилетието на океанската наука за устойчиво развитие (2021-2030), провъзгласено от ООН през декември 2017 г.

Черноморският регион е бил люлката на много цивилизации и уникални култури, гостоприемен и приветлив дом за хора от различна раса, цвят или вяра. В митологията на древността западните брегове на Euxeinos Pontos са били дори мястото на Elysium, Елисийските полета, „раят“, към който са били изпращани герои, на които боговете са дарявали безсмъртие.

Днес нашата отговорност е да го запазим като Море на стабилност, мирно съвместно съществуване и устойчиво, природосъобразно, развитие за сегашните и особено за бъдещите поколения.

Организацията на Черноморското икономическо сътрудничество (ЧИС), като най-старата и институционално най-зрялата регионална организация, играе голяма и отговорна роля за постигането на горната цел; за чието постигане вече е направила много, но и в бъдеще трябва да остане и маяк и отправна точка за разгръщане на сътрудничеството и разбирателството между държавите-членки и държавите извън нея.

Отличната книга на професор Пеев, която държите в ръцете си, със сигурност е още един източник на вдъхновение и тържествен ангажимент за всички нас, които споделяме този идеал.

Еще в Новостях Смотреть все
Еще в Ленте Смотреть все